onsdag 30 augusti 2017

Du vet väl -

- att du på Dramawebben kan läsa svensk upphovsrättsligt fri dramatik?Från deras hemsida: 
Dramawebben är en digital resurs som vänder sig till forsknings- och utbildningsvärlden, teatrar och en intresserad allmänhet. På webbplatsen finns en katalog över svensk upphovsrättsligt fri dramatik från 1600-talet fram till modern tid. För närvarande omfattar katalogen ca 500 pjäser i olika fulltextversioner. Under den kommande treårsperioden (2012-2014), som finansieras av Vetenskapsrådet, kommer en infrastruktur att byggas upp och en ny textversion, eDrama att publiceras som möjliggör sökningar i dramatexterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar